hannekesgoed-teckels

Heel soms gebeurt het dat mensen een puppy kopen en door

omstandigheden genoodzaakt zijn er weer afstand van te doen.

Wij bemiddelen dan graag bij het zoeken van een nieuw baasje.

 

09-08-2018:

Op dit moment geen herplaatsers